Návštěvní řád

Návštěvní řád

Návštěvní řád Plovárny Hranice

Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti

návštěvníků Plovárny Hranice a letního koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně

dodržován. Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát

pokynů zaměstnanců Plovárny.

Vstupenkový systém:

Pro návštěvníky bazénové haly a sauny je vstupní systém řešen samoobslužnými turnikety

s mechanickou brankou pro imobilní občany s náramkovými čipy. Po zaplacení vstupného pro

určitou službu je zákazník přes čipový systém puštěn jen do zaplacené služby. V případě, že

je zaplněna max. hodinová kapacita, návštěvníci nebudou vpuštěni do doby uvolnění

kapacity. ( Blokace pokladny pro danou službu ).

Čas v bazénové hale je měřen od vstupu do bazénové haly. V případě překročení návštěvního

času doplatí zákazník za využitou službu. Doplatky cen jsou pevně stanoveny v závislosti na

čase v softwaru pokladen. Pokladna pro všechny služby je ve vstupní hale Plovárny.

Pokladny:

Pokladny jsou umístěny ve vstupní hale v počtu 2 kusů. Prodávají vstupenky – bezkontaktní

ČIP (karta nebo náramek). Bezkontaktní čip je vydáván na zálohu, která je vrácena při

odchodu/vrácení čipu. U pokladen jsou 2 turnikety pro vstup/výstup a 1 mechanická branka

pro imobilní občany.

Šatní skříňky:

Návštěvníci mají k dispozici šatní skříňky opatřené zámkem na klíček FAB. Po jejich použití

při odchodu žádáme návštěvníky, aby nechávali skříňky otevřené.

VSTUP DO BAZÉNU JE POVOLEN POUZE V PLAVKÁCH NEBO V PLAVECKÉM ÚBORU.

Vhodným plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné

šortky nejlépe z nesavého materiálu s délkou max. do půli stehen a bez jakýchkoliv kovových

doplňků a ozdob.

 • Děti do 1 roku věku nemají do bazénů přístup, děti od 1 do 3 let mohou do bazénů

  pouze v plavkách s přiléhavou gumičkou nebo ve speciálních plenkách.

 • Dětem mladším 10-ti let je přístup na bazén dovolen jen v doprovodu dospělé osoby.

 • Při naplnění kapacity bazénů se vstup přes turnikety automaticky uzavře až do

  uvolnění dalších míst odchodem stávajících návštěvníků.

 • Do bazénů je zakázán vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek,

  kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami a nemocemi provázenými

  výtokem.

 • Do bazénů je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce,

  členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a

  nemocný není izolován.

Povinnosti návštěvníků:

 • Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat a dodržovat osobní hygienu.

 • Před vstupem do šaten je návštěvník povinen se vyzout ve vyznačené vyzouvací zóně.

 • Zachovávat čistotu všech míst areálu Plovárny a při svém jednání dbát bezpečnosti

  vlastní i ostatních.

 • Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v pokladně, jinak za jejich ztrátu

  provozovatel nenese odpovědnost.

 • Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo

  v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly

  jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo majetku ostatních osob.

 • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců Plovárny, mohou návštěvníci

  uplatňovat v pokladně nebo u vedoucího Plovárny.

 • Prodej jednorázových vstupenek končí 1 hodinu a 15 minut před uzavřením

  Plovárny a bazénovou halu je povinen návštěvník opustit 15 minut před

  ukončením provozní doby a celý areál nejpozději s uzavřením Plovárny.

V areálu Plovárny je zakázáno:

 • Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.

 • Rušit klid ostatních návštěvníků.

 • Vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, běhat po ochozech a skákat z nich.

 • Volat o pomoc bez příčiny.

 • Znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.

 • Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách než k tomu určených.

 • Do bazénů je zakázán vstup osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových látek.

 • Do bazénů je zakázán vstup se zvířaty.

 • Vstupovat do bazénů se žvýkačkou.

 • Vnášet do bazénové haly skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

 • Vnášet do bazénů nafukovací předměty, ploutve, míče. Povoleny jsou pouze

  nafukovací rukávy a kruhy, vesta a plavecké brýle.

Atrakce:

Atrakce se obsluhují a pouštějí ze stanoviště plavčíka v závislosti na provozním řádu

technologie a jejich spuštění nelze vymáhat.

V atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti.

 • Chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.

 • Tobogán

  Jízda na tobogánu, dojezdový bazén – řídí se provozním řádem umístěným přímo u

  atrakce, děti mladší 10-ti let mají na tobogán přístup pouze v doprovodu dospělé

  osoby. Návštěvník je povinen zachovávat potřebné rozestupy dle světelné signalizace

  a dbát zvýšené opatrnosti.

 • Dětský bazén.

 • Relaxační bazén – divoká řeka, vodní číše, dnová masáž, stěnová masáž, vodní chrlič,

  vzduchové masážní lavice a masážní lehátka.

 • Plavecký bazén – délka 25m, 4 dráhy.

 • Whirpool.

Vyloučení z návštěvy z bazénové haly Plovárny:

Z areálu bazénů bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes

napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů

odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník

požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii a Policii ČR.

VĚNUJTE TEN SPRÁVNÝ DÁREK KE KAŽDÉ PŘÍLEŽITOSTI

Poukázka

Scroll to Top