Aquapark Plovárna Hranice, Ekoltes a.s.

Informace

Plovárna Hranice má uzavřenou smlouvu s
Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Jedná se o realizaci zdravotního programu, který spočívá v možnosti rekondičního
plavání pojištěnců OZP na Plovárně v Hranicích.

Pojištěnci OZP se musí prokázat průkazem OZP, u dospělých spolu s občanským
průkazem a mají možnost za cenu polovičního vstupného pro dospělé i mládež
využívat bazénovou halu v době plavání veřejnosti tj.

Pondělí – pátek 15.00 – 21.00 hod.
Sobota, neděle, svátky 9.00 – 21.00 hod.

v délce 1 hod/1 návštěvu/1 den vyjma měsíců červen-září.

POZOR!!! Výše uvedený program končí 31.12.2009


Scroll to Top